ATS aplikované technické systémy s.r.o.

0 pozic Sledovat
ATS aplikované technické systémy s.r.o. logo
ATS aplikované technické systémy s.r.o.
ūüĎČATS aplikovan√© technick√© syst√©my s.r.o.ūüĎą se s√≠dlem v Nov√©m Jińć√≠nńõ dod√°v√° dom√°c√≠m i zahranińćn√≠m z√°kazn√≠kŇĮm jiŇĺ 15 let v√Ĺrobn√≠ technologie a MES syst√©my, poskytuje servisn√≠ a technickou podporu v oblasti prŇĮmyslov√© automatizace a IT, Ň°kolen√≠ a poradenstv√≠.

ATS nab√≠z√≠ ŇôeŇ°en√≠ pro prŇĮmyslovou a procesn√≠ automatizaci a uŇĺivatele informańćn√≠ch technologi√≠ po cel√©m svńõtńõ. Od sv√©ho zaloŇĺen√≠ v roce 1986 jsme vyvinuli Ň°est typŇĮ obchodn√≠ch aktivit, speci√°lnńõ pro potŇôeby podpory kompletn√≠ho Ňĺivotn√≠ho cyklu automatizańćn√≠ch a IT syst√©mŇĮ.¬†

Jako inovativn√≠ strategick√Ĺ partner pro know-how, jsme schopni poskytnout odbornost v n√°sleduj√≠c√≠ch oblastech: ūüĎ®‚Äćūüéď Ň°kolen√≠ a semin√°Ňôe, ‚Ěď poradenstv√≠, ūüĒßtechnick√° podpora, ūüÜó projekty, ūüĎ©‚ÄćūüíĽ v√Ĺvoj softwaru a ūüďüprodukty.¬†

ATS m√° celosvńõtovou ūüĆŹ s√≠Ň• pobońćek s experty, kteŇô√≠ jsou schopni podporovat jak glob√°ln√≠ tak lok√°ln√≠ projekty a organizace.

Obor firmy

Technologie

Velikost firmy

1 - 50 zamńõstnancŇĮ

Firemní benefity

Dovolen√° nav√≠c Homeoffice Kari√©rn√≠ rŇĮst Notebook Obńćerstven√≠ na pracoviŇ°ti Odmńõny za odpracovan√° l√©ta ParkoviŇ°tńõ PruŇĺn√° pracovn√≠ doba PŇô√°telsk√© prostŇôed√≠ PŇô√≠spńõvek na penzijn√≠ spoŇôen√≠ Stabiln√≠ firma Teambuilding

U nás se domluvíte jazyky

anglińćtina Komunikativn√≠
ńćeŇ°tina Komunikativn√≠

N√°Ň° t√Ĺm

Jak to u n√°s vypad√°

Novinky od ATS aplikované technické systémy s.r.o.

Nelisa: Pr√°vńõ jsme pŇôidali novou nab√≠dku ūü¶ü SW tester/ka.

Nelisa: Pr√°vńõ jsme pŇôidali novou nab√≠dku ūüíį Finanńćn√≠ Specialista.

Nelisa: Pr√°vńõ jsme pŇôidali novou nab√≠dku Specialista finanńćn√≠ch projektŇĮ.