Slévárny Třinec, a.s.

0 pozic Sledovat
Slévárny Třinec, a.s. logo
Slévárny Třinec, a.s.
Nabízíme technickou podporu, spolehlivé a kvalitní dodávky pro různá průmyslová odvětví, jako je železniční a lodní průmysl, hutní, strojírenský a zpracovatelský průmysl, automotiv a další. Zaměstnáváme 650 odborníků a vyrábíme ročně 35 tisíc tun odlitků. Dnes více jak 60% odlitků vyvážíme do 20ti zemí světa. Od roku 1999 jsou Slévárny Třinec samostatnou akciovou společností a jsou součásti skupiny Třinecké železárny – Moravia Steel.


Slévárenství v Třinci má dlouholetou tradici. První slévárna zde byla postavena roku 1842, tedy tři roky po založení Třineckých železáren. Slévárny měly vždy důležité místo ve výrobním toku, vždyť dokonce prvních třicet let existence železáren bylo veškeré železo, vyrobené ve vysokých pecích, zpracováváno právě ve slévárnách. V té době byly vyráběny převážně komerční odlitky.

Postupně se nosná výroba přesouvala do válcoven a slévárny začaly plnit úlohu obslužnou, takže jejich technický a technologický rozvoj byl spjat s potřebami hutě a postupem času i dalších hutních podniků v Československu, zejména v moravskoslezském regionu.

Po roce 1989 nastala nutnost orientace na jinou výrobu než hutní a slévárny se musely měnit z obslužné hutní na ryze komerční společnost. Za tímto účelem zahájila koncem března roku 1999 svoji činnost samostatná dceřiná společnost Třineckých železáren, a to společnost Slévárny Třinec, a.s.


4b89b01a5ff4697539f31691d8812d9b.png


Novinky od Slévárny Třinec, a.s.

Nelisa: Právě jsme přidali novou nabídku Dřevomodelář ⚡(volné víkendy, pouze ranní směny, 5 týdnů dovolené a spousta atraktivních benefitů 🎁).

Nelisa: Právě jsme přidali novou nabídku Technik mezioperační kontroly ⚡(volné víkendy, pouze ranní směny, 5 týdnů dovolené a spousta atraktivních benefitů 🎁).

Nelisa: Právě jsme přidali novou nabídku Projektant modelů a programátor CNC frézek ⚡(volné víkendy, pouze ranní směny, 5 týdnů dovolené a spousta atraktivních benefitů 🎁).

Nelisa: Právě jsme přidali novou nabídku Elektrikář ⚡(volné víkendy, 5 týdnů dovolené a spousta atraktivních benefitů 🎁).