Administrative Specialist se znalostí Anglického jazyka | SECURITAS ČR s.r.o.