Finanční controller | Sonepar Česká republika spol. s r. o.