Poradca/poradkyňa firemnej klientely so zameraním na odkupovanie pohľadávok | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia | Nelisa.com