Cost Estimator / Specialista optimalizace nákladů | BCS Automotive Interface Solutions s.r.o.